عضو ارشد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: شعار مرگ بر آمریکا همواره باید تکرار شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید محمد حسینی در توییتی نوشت: اگر همه مظالم آمریکا از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ تا تحریم های کنونی و نیز صدها جنایت آمریکا در جای جای دنیا را نادیده بگیرم و فقط حمله به هواپیمای مسافربری با حدود ۳۰۰ قربانی را در نظر بگیریم، برای خباثت و ددمنشی سران کاخ سفید و اینکه همواره باید مرگ بر آمریکا بگوییم، کافی است.