سید محمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه شخصی خود نسبت به دعوت دکتر زاکانی از وزیرنفت برای مناظره واکنش نشان داده است.