سید محمد حسینی، در گفتگو با «نماینده» ضمن اشاره به حضور باشکوه مردم و همه ساله مردم در ۲۲ بهمن، این حضور را نشانگر همبستگی مردم در صیانت از دستاوردهای انقلاب و حفظ منافع و مصالح ملی خواند.

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: مردم در برابر بدخواهان و بیگانگان ملت ایران همیشه به صورت یکپارچه حضور داشته و ندای رهبری را لبیک می گویند و تازگی، طراوت و بالندگی انقلاب را به تصویر می کشند.

وی در ادامه تصریح کرد: سالگرد پیروزی انقلاب مانند کشورهای دیگر صرفاً یک نمایش صوری و تشریفاتی و دولتی نیست بلکه یک حرکت ملی گسترده است.

سید محمد حسینی همچنین با اشاره به ناامنی های گسترده در منطقه، ۲۲ بهمن را از طرفی شاهدی برای پشتیبانی همه جانبه مردم از نظام خواند و از طرف دیگر حضور در راهپیمایی امسال را آمادگی برای حضور گسترده در انتخابات ۷ اسفند نیز دانست.

وی در نهایت تأکید کرد: حضور گسترده مردم پای صندوق های رأی قطعاً برای افزایش اعتبار و حیثیت نظام در عرصه جهانی می‌تواند موثر باشد.

منبع: نماینده